زبان عمومی بزرگسالان

این دوره ها شامل ۳۲ ساعت آموزشی در هر ترم بوده و در قالب جلسات دو یا سه روز در هفته (تقسیم بندی بصورت روزهای زوج و فرد) ارائه می شوند. هر جلسه از دوره های سه روز در هفته شامل دو بخش ۵۰ دقیقه ای با ۱۰ دقیقه زمان استراحت است. جلسات دوره های دو روز در هفته شامل سه بازه زمانی ۵۰ دقیقه‌ای با ۱۰ دقیقه زمان استراحت بین هر دو بازه است. ویرایش پنجم کتاب های Headway که در این دوره ها تدریس می شود شامل ۴ مهارت اصلی (speaking، reading، listening و writing) و اجزای زبان (گرامر و لغت) است که در قالب موضوعاتی جذاب و به روز نگارش شده.