دوره‌های بزرگسالان

Headway beginner book

Beginner

طول دوره: ۳ ترم
Headway elementary book
Elementary
طول دوره: ۴ ترم
Headway pre-intermediate book
Pre-intermediate
طول دوره: ۴ ترم
Headway intermediate book

Intermediate

طول دوره: ۶ ترم
Headway upper-intermediate book
Upper-intermediate
طول دوره: ۶ ترم
advanced
طول دوره: ۶ ترم

دوره‌های نوجوانان

دوره های بحث آزاد (free discussion)

هدف از این دوره ها تسهیل مهارت صحبت کردن زبان آموزان است. دوره‌های بحث آزاد در قالب دوره های ۵ یا ۱۰ جلسه ای ارائه می شوند. این دوره ها به صورت حضوری در محیط کافه و در محدوده مرکز تهران برگزار می شوند. زبان آموزان در هر جلسه از این دوره، یک سفارش نوشیدنی گرم مهمان ری را خواهند بود.

تربیت مدرس

به زودی

منتظر این دوره باشید 💡🔒