درباره ما

هسته مرکزی ری‌را

پریسا قاضی‌نور(نائینی)​

هم-بنیانگذارو مدیر آموزش آکادمی ری‌را

مدرس بین‌المللی زبان انگلیسی بزرگسالان
دانش‌آموخته رشته زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران

مهناز السادات سکاکی

هم-بنیانگذارو سوپروایزر آموزشی آکادمی ری‌را​

مدرس بین‌المللی زبان انگلیسی بزرگسالان
۱۲ سال سابقه تدریس زبان انگلیسی به بزرگسالان، نوجوانان و کودکان

حسام بنایی

مدیر اجرایی آکادمی ری‌را

مدرس بین‌المللی زبان انگلیسی بزرگسالان
۵ سال سابقه کار در حیطه مدیریت و ارتباطات در دفاتر سازمان ملل متحد و دفاتر بازرگانی